AKTUALNOŚCI - PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO AMICOR

Telefon do przychodni: +48 661 096 929 +48 609 532 868
Przejdź do treści
AKTUALNOŚCI
Zapraszamy do skorzystania z Programu Profilaktycznego 40 plus

UWAGA- wszystkie osoby , które ukończyły 40 lat

Do programu  40 plus  rejestrujemy się  za pośrednictwem:

- infolinii  800 696 064, czynna w godzinach od 8.00-18.00, we wszystkie dni tygodnia.
- Internetowego Konta Pacjenta
- aplikacji mojeIKP

Świadczenia opieki zdrowotnej ( m.in. szeroki pakiet badań laboratoryjnych )  udzielane są na podstawie skierowania        w postaci elektronicznej wystawionego przez system NFZ.

Placówki prowadzący Program 40 plus- dostępne są wg informacji podawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia
-  w tym także "DIAGNOSTYKA" sp.z o.o. - w wyznaczonych punktach pobrań - najbliższy- Nekla, ul. Chopina
ZADBAJ O SIEBIE I SWOICH BLISKICH

 

ZASZCZEP SIĘ PRZECIW GRYPIEIKP-Internetowe Konto Pacjenta  zwracamy uwagę wszystkim , a zwłaszcza osobą , które ukończyły 65 lat  na celowość posiadania dostępu do Internetowego Konta Pacjenta.
Brak aktywnego  dostępu do IKP- wg obecnych zaleceń MZ  i NFZ utrudnia lub uniemożliwia  wystawianie recepty na leki bezpłatne z symbolem S


Szanowni Pacjenci Przychodni AMICOR.
Informujemy , że Przychodnia "AMICOR" z dniem 18.09.2023 zmienia miejsce udzielania świadczeń medycznych.
Nowy adres naszej przychodni to

Nekla, ul. Chopina 43

Aktualne dane kontaktowe

tel. 609 532 868

tel. 661 096 929

e-mail: przychodnia.nekla@wp.pl

www: przychodnia-nekla.pl

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy numer telefonu 61 4386092 zostanie wyłączony.


Szanowni Pacjenci,

mając świadomość, że dane o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej wymagają szczególnego zabezpieczenia oraz gwarantując ochronę Państwa danych osobowych informujemy, że wszelka dokumentacja medyczna oraz recepty wydawane będą Państwu jedynie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ustalenie tożsamości Pacjenta poprze weryfikację danych w oparciu o dokument ze zdjęciem dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, mObywatel jest warunkiem koniecznym wydania dokumentacji medycznej, a jednocześnie obowiązkiem zarówno Pacjenta jak i świadczeniodawcy. Tylko w taki sposób bowiem pracownik przychodni będzie miał pewność, że nie wydaje dokumentacji medycznej osobie do tego nieupoważnionej, co stanowiłoby poważne naruszenie zasad ochrony danych osobowych.

Ponadto zgodnie z przepisami art. 42 ust.3 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty recepty mogą być przekazane:

  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta albo osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia, a w przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej - wydruku informacyjnego.

  • osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia a w przypadku wystawienia recepty elektronicznej - wydruku informacyjnego mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób. Powyższa dokumentacja również przekazana zostanie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
PROFILAKTYKA                                         AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA                                        ZDROWY TRYB ŻYCIA     
Wróć do spisu treści