SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA - PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO AMICOR

Telefon do przychodni: +48 661 096 929 +48 609 532 868
Przejdź do treści
Jak rozpocząć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej?
Pierwszym krokiem do diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który przeprowadzi dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli na tej podstawie stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze wględu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa. W tym celu lekarz POZ wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.
Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydać także lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje nowotwór złośliwy u pacjenta, którego leczy. Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.
Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również pacjenci z chorobą nowotworową,
którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r.  W ich przypadku kartę będzie wystawiał lekarz prowadzący leczenie w szpitalu.
Dzięki temu przechodzą płynnie do nowego systemu.

PROFILAKTYKA                                         AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA                                        ZDROWY TRYB ŻYCIA     
Wróć do spisu treści