PRAWA PACJENTA - PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO AMICOR

Telefon do przychodni: +48 661 096 929 +48 609 532 868
Przejdź do treści
Poznaj swoje prawa?

Prawa pacjenta

  • Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Masz prawo do poszanowania godności i intymności.
  • Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia.
  • Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat.
  • Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Zobacz, jakie prawa i obowiązki Ci  przysługują

PROFILAKTYKA                                         AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA                                        ZDROWY TRYB ŻYCIA     
Wróć do spisu treści